Vi ses i Almedalen!

Är du i Visby under Almedalsveckan? I så fall är du varmt välkommen att komma och lyssna bland annat på vår paneldiskussion under rubriken Riskeras välfärden av ständig överprövning? – Kan det hämma innovationskraften? Sverige har kanske flest överprövningar i Europa. Angelägna projekt försenas eller omintetgörs på grund av utdragna processer. Hur påverkar detta utformningen av enskilda upphandlingar? Leder oviljan att riskera tidplanen till ett konservativt och innovationsfientligt förhållningssätt, som i värsta fall kan hota välfärden på sikt?

Medverkande:

Ellen Hausel Heldahl, Projektledare på Svenskt Näringsliv
Ann-Sofie Lillberg, Chef för affärsenheten på Upphandlingsmyndigheten
Markus Mårline, Advokatbyrån Sigeman & Co AB

Moderator: Magnus Nedström, Advokatbyrån Sigeman & Co AB

Tid och plats:

Måndagen den 2 juli 2018, kl. 11.00-11.45
Offentliga Affärers tält, Wisby Strand, Strandvägen 4

Är du på plats i Visby men saknar möjlighet att komma till just detta evenemang, ser Magnus och Markus gärna till att ni får tillfälle att träffas för samtal på annat sätt, vare sig det gäller överprövningar eller annat inom offentlig upphandling.

Kontakt

Magnus Nedström
Advokat och delägare
070-518 67 74
magnus.nedstrom@sigeman.se
Markus Mårline
Advokat och delägare
070-518 67 74
markus.marline@sigeman.se

Varmt välkomna att höra av er till någon av oss om ni har några frågor!