dataskyddsforordning

Nyhetsbrev augusti 2017

Ny dataskyddsförordning

Har du ett kundregister, ett löne- eller personalregister? Hanterar du i andra sammanhang personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person?

Då behöver du känna till att det kommer en ny dataskyddsförordning som gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen. De nya reglerna innebär bl.a. ökade krav på transparens och höga böter om reglerna inte följs.

Vad behöver du göra?
Vi kommer gärna ut till ert företag och berättar mer om hur den nya dataskyddsförordningen påverkar er verksamhet och er hantering av personuppgifter. Har ni frågor om dataskydd, ta kontakt med advokat Andreas Carnheimer.

Kan man vara grovt vårdslös och slippa ansvar?

Ja, Högsta domstolen kom nyligen fram till att det går att friskriva sig från grov oaktsamhet och att ansvarsbegränsningen i det aktuella avtalet gällde mellan avtalsparterna. Domstolen gjorde en helhetsbedömning när man prövade om den avtalade ansvarsbegränsningen var skälig. Av domen framgår att den som önskar undanta grov vårdslöshet från en avtalad ansvarsbegränsning bör göra det i avtalstexten.

Vad ska du tänka på?
Tänk efter före! Se till att du förstår samtliga villkor i de avtal du skriver på. Kontakta gärna advokat Gustav Nygren för frågor om ansvarsbegränsningar eller andra villkor i dina kommersiella avtal.

Glöm inte att anmäla verklig huvudman till bolagsverket

Enligt en ny lag, som tillkommit efter krav från EU, ska de flesta svenska juridiska personer anmäla vem som är deras verkliga huvudman. Verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar bolaget eller föreningen. Nyregistrerade bolag ska anmäla till Bolagsverket senast fyra veckor efter att bolaget registrerats. Redan existerande bolag ska anmäla senast den 2 februari 2018.

Vill du veta mer? Ta kontakt med advokat Anna Steén.